Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

 

AKO SA PRIPRAVIŤ NA POBYT V NRC KOVÁČOVÁ

 

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej je špecializovaná nemocnica zameraná na  poskytovanie komplexnej rehabilitačnej liečby po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, amputáciách, výmeny bedrových, kolenných kĺbov, po náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme a iné.

 

V minulom období bolo diagnostické spektrum pre NRC Kováčová doplnené aj o pacientov s diagnózou náhlych cievnych mozgových príhod. Vzhľadom k tomu, že naša nemocnica je špecializovaná a personálne, materiálno-technicky vybavená predovšetkým na jej špecializáciu poúrazových stavov, nemáme toho času kapacitné možnosti prijímať a liečiť týchto pacientov. V súčasnosti sa tento problém nedostatku lôžok pre NCMP rieši celoštátne pod gesciou MZ SR.

 

Postup pacienta pri uplatnení nároku na liečbu v NRC Kováčová

  1. Po operačnom výkone, prípadne pri dlhodobých ťažkostiach neurologického charakteru, požiada pacient lekára špecialistu (FBLR, chirurg, traumatológ, ortopéd, neurológ, neurochirurg) o vypísanie  Návrhu na rehabilitačnú liečbu do NRC Kováčová.
  2. Vypísaný návrh je potrebné zaslať na schválenie príslušnej zdravotnej poisťovni.
  3. Zdravotná poisťovňa zasiela schválené návrhy na rehabilitačnú liečbu do prijímacej kancelárie NRC Kováčová.
  4. Lekárska komisia, ktorá zasadá jedenkrát za dva týždne, zaraďuje schválené návrhy na prijatie podľa jednotlivých diagnóz v súlade  s liečebným poriadkom.
  5. V nadväznosti na uvoľnené lôžka sa operatívne pozývajú pacienti písomnou formou cca 10 dní pred nástupom.

 

Priemerná hospitalizačná doba pacientov v NRC Kováčová je 40 dní. Je diferencovaná podľa diagnóz, preto nie je možné uvádzať čakaciu dobu v dňoch. Často sa stáva, že z rôznych zdravotných dôvodov nemôže pacient nastúpiť na plánovaný termín alebo počas hospitalizácie sa skomplikuje jeho zdravotný stav a je nutné jeho doriešenie v inom zdravotníckom zariadení. V takomto prípade operatívne dopĺňame obsadenie lôžka nasledujúcim čakateľom.

 

Opakovacie pobyty v NRC Kováčová

Schválenie opakovaného pobytu pacienta v NRC Kováčová je v plnej kompetencii príslušných zdravotných poisťovní, ktoré opakovacie pobyty schvaľujú spravidla jedenkrát za dva roky.

 

Pokyny pre prijatých pacientov do NRC

Novoprijatí pacienti majú v deň nástupu na hospitalizáciu nárok na obed, olovrant (len diabetickí pacienti) a večeru. V deň ukončenia hospitalizácie má pacient nárok na raňajky. Pri príjme pacienta je potrebné predložiť:

  • Identifikačnú kartu (občiansky preukaz)
  • Preukaz poistenca
  • Legitimácia práceneschopného poistenca (ak je PN)
  • Prepúšťaciu správu z poslednej hospitalizácie v nemocnici, príp. aktuálne RTG snímky

 

Kto má nárok na hospitalizáciu v NRC?

Návrhy na rehabilitačnú liečbu schvaľujú zdravotné poisťovne v súlade s diagnostickým spektrom, ktoré je uvedené na webovej stránke www.nrckovacova.sk. Zároveň sú tu uvedené kontraindikácie diagnóz, ktoré sa v našej nemocnici neliečia.

 

V Národnom rehabilitačnom centre Kováčová pracuje 290 erudovaných zamestnancov. Svojim profesionálnym prístupom, vysokou empatiou a snahou dosiahnuť čo najlepší terapeutický efekt, pomáhajú pacientom k zlepšeniu ich zdravotného stavu a maximálne možnej sebestačnosti.

 

Zároveň oznamujeme verejnosti, že v súčasnosti prebieha v Národnom rehabilitačnom centre rekonštrukcia hydrokinezioterapie.

Za pochopenie vopred ďakujeme.

 

 


 

 

Blahoželáme profesorovi Myrónovi Malému k štátnemu vyznamenaniu!

myron.jpg

 

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Na slávnostnom ceremoniáli, ktorý sa konal v Slovenskej filharmónii sa zúčastnili aj predseda Národnej rady Andrej Danko, predseda vlády Robert Fico, poslanci Národnej rady, viacerí ministri a ďalší predstavitelia verejného života.

Prezident pri tejto príležitosti nezabudol pripomenúť, že „aj v najhorších, najsmutnejších časoch našej modernej histórie sa našli hrdinovia s odvahou čeliť zlu, ľudia schopní konať dobro a nezištne pomáhať.“ Pre naše centrum je bezpochyby jedným z takýchto hrdinov zakladateľ Národného rehabilitačného centra v Kováčovej, lekár a pedagóg, prof. MUDr. Myrón Malý, PhD., ktorému prezident udelil vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti zdravotníctva a liečebnej rehabilitácie.

Preto by sme v mene celého personálu NRC Kováčová a všetkých spokojných odliečených pacientov chceli pánovi profesorovi Malému vyjadriť našu veľkú poklonu a vďaku za jeho celoživotné poslanie a láskavý prístup, bez ktorých by naše centrum nedosiahlo takého vysokého kreditu, aký si udržuje už niekoľko rokov. Ešte raz z celého srdca blahoželáme a prajeme ešte veľa zdravia, pracovných ale aj súkromných úspechov.

 

Kolektív zamestnancov NRC Kováčová

Zdroj: sme.sk, prezident.sk


 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

foto: archív NRC

webygroup
ÚvodÚvodná stránka