Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu

Správa majetku štátu je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku štátu, ktorý mu štát zveril do správy. Majetkom štátu sú veci vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva Slovenskej republiky.

Národné rehabilitačné centrum je v zmysle zákona správcom majetku štátu. Správca je oprávnený a povinný užívať zverený nehnuteľný majetok štátu na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu, konať pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku štátu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

Majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade so zákonom a osobitnými predpismi.

Majetok štátu, ktorý prechodne neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním, sa považuje za dočasne prebytočný majetok štátu. Správca je povinný s prebytočným majetkom štátu naložiť bez zbytočného odkladu, účelne a s maximálnou hospodárnosťou v súlade so zákonom a osobitnými predpismi.

Národné rehabilitačné centrum je povinné zverejňovať ponuky prebytočného majetku štátu na prevod správy v rámci ponukového konania, predaj v rámci osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie, ako aj ponuky dočasne prebytočného majetku štátu na prenájom v registri ponúkaného majetku štátu na portáli https://www.ropk.sk/index/index.php.
 
Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu. Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Zoznam ponúkaného majetku štátu:

 

 

 


Bližšie pozri zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Bližšie pozri ust. § 3 zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

foto: archív NRC

webygroup
ÚvodÚvodná stránka