Oznamy

Riaditeľka Národného rehabilitačného centra Kováčová vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca:


Primár lôžkového oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 

Počet voľných pracovných miest:

1

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

b)odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, vítaná je aj špecializácia v odbore neurológia, interné lekárstvo, ortopédia, geriatria,

c) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

Ďalšie požiadavky:

- morálna bezúhonnosť,

- minimálne 10 rokov praxe v príslušnom odbore,

- odborná prax v riadení a organizácii zdravotníctva v rozsahu najmenej 5 rokov,

- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.

Výhody:

- skúsenosť alebo aktívna účasť na projektoch, prípadne vedy a výskumu,

- znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania,

- osobný dotazník,

- profesijný štrukturovaný životopis,

- doklady o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenie o registrácii v Registri lekárov SLK,

- návrh koncepcie riadiacej práce primára rehabilitačného lôžkového oddelenia v podmienkach NRC Kováčová.

Základná mzda:

2 500, - € + príplatok za vedenie

Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní je do 21 dní od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národné rehabilitačné centrum

sekretariát riaditeľky

Sládkovičova 1

962 37 Kováčová

Uverejnené: 25. 10 2018

 


Námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie alebo v odboroch vnútorného lekárstva, alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,

c) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

Ďalšie požiadavky:

- morálna bezúhonnosť,

- minimálne 10 rokov praxe v príslušnom odbore,

- odborná prax v riadení a organizácii ošetrovateľskej praxe min. na úrovni vedúca sestra v rozsahu najmenej 5 rokov,

- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.

Výhody:

- skúsenosť alebo aktívna účasť na projektoch ošetrovateľskej starostlivosti,

- znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania,

- osobný dotazník,

- profesijný štrukturovaný životopis,

- doklady o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenie o registrácii v Registri sestier SK SaPA,

- návrh koncepcie riadiacej práce námestníka ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach NRC Kováčová.

Základná mzda:

1 200,- € + príplatok za vedenie

Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní je do 21 dní od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národné rehabilitačné centrum

sekretariát riaditeľky

Sládkovičova 1

962 37 Kováčová

Uverejnené: 25. 10 2018


 
ÚvodÚvodná stránka