Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Indikačné Spektrum

Indikačné Spektrum Národného Rehabilitačného Centra v Kováčovej
s účinnosťou od 1. septembra 2011

 

Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu.

 

a) Zabezpečuje komplexnú prevenciu, diagnostiku a kvalifikovanú rehabilitačnú liečbu:

 

 1. po operáciách alebo poraneniach centrálneho nervového systému,
 2. po operáciách alebo poraneniach periferného systému,
 3. po amputácií na hornej alebo dolnej končatine,
 4. po polytraumtizme,
 5. po zlomeninách operačne riešených (aj artroskopicky, mikrochirurgicky ošetrené),
 6. po zlomeninách konzervatívne liečených (únavové, starecké, osteoporotické),
 7. po operačných výkonoch na osteoartikulárnom systéme,
 8. po kĺbových náhradách (bedrového, kolenného, členkového, ramenného, lakťového, zápästného kĺbu),
 9. pri koxartrózach, gonartrózach, omartrózach III. - IV. stupňa,
 10. po operáciách, stabilizačných výkonoch na chrbtici,
 11. po operáciách diskov, ich funkčných, dynamických, rigidných náhradách,
 12. po výkonoch na mieche, miechových obaloch,
 13. po starších, trvalých poškodeniach miechy s aktívnymi negatívnymi symptómami, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu na Spinálnej rehabilitačnej jednotke,
 14. pri skoliózach konzervatívne alebo operačne riešených so zakrivením nad 20° podľa Cobba,
 15. po operačných výkonoch pre nádory, cievne malformácie miechy,
 16. po úrazoch mozgu so zvládnuteľným organickým psychosyndrómom a aktívnou spoluprácou pacienta
 17. po neuropatiách s perspektívou zlepšovania zdravotného stavu,
 18. pri torpídnych vertebrogénnych bolestiach indikovaných pre konzervatívnu terapiu,

 

b) zabezpečuje výkony ortopedickej protetiky u hospitalizovaných a ambulantných pacientov,

 

c) zabezpečuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pre paralympionikov, reprezentantov SR,

 

d) v rámci komplexnej rehabilitačnej liečby zabezpečuje výučbu autoškoly u pacientov, pre ktorých je nutnosť ručného ovládania motorového vozidla,

 

 

e) plní úlohy konzultanta pre plošné riešenie Národného programu podpory zdravia v oblasti chorôb pohybového systému v spolupráci s hlavnými odborníkmi pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu, traumatológiu, ortopédiu, ortopedickú protetiku, neurochirurgiu a neurológiu,

 

f) vykonáva základy resocializácie a rekvalifikácie ťažko telesne postihnutých,

g) spolupracuje so vzdelávacími ustanovizňami, ktoré poskytujú stredoškolské, vysokoškolské a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, lekárov a v spolupráci s príslušnými odbornými spoločnosťami a stavovskými organizáciami. V zdravotníctve organizuje sústavné vzdelávanie lekárov a zdravotníckych pracovníkov v rámci Rehabilitačnej kliniky SZU,

 

h) vykonáva vedecko-výskumnú činnosti v spolupráci s inými pracoviskami,

 

i) realizuje klinické skúšky zdravotníckej techniky a zdravotníckych pomôcok pre Štátny ústav pre kontrolu liečiv,

 

j) poskytuje zdravotnú starostlivosť pacientom pri iných ochoreniach súvisiacich s poruchami pohybového ústrojenstva podľa požiadaviek Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,

 

k) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

Kontraindikácie prijatia pacienta

na liečbu v špecializovanej nemocnici - Národného rehabilitačného centra sú:

 

 1. Opakované ACMP ťažkého stupňa s rizikom ďalších recidív.
 2. Ťažký organický psychosyndróm s ťažkou globálnou afáziou, agresivita, nespolupráca, krátka výdrž aktívnej spolupráce.
 3. Akútne psychózy a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie, M. Alzheimer v pokročilejšom štádiu ochorenia.
 4. Bezvedomie.
 5. Vigilná kóma.
 6. Tracheostómia s kanylou.
 7. Ťažký imobilizačný syndróm s kontraktúrami alebo paraartikulárnymi osifikáciami.
 8. Dekubity, nezhojený amputačný kýpeť.
 9. Extrémna obezita.
 10. Závažná polymorbidita alebo závažné interné ochorenia, ktoré znemožňujú, výrazne obmedzujú alebo sťažujú aktívnu intenzívnu rehabilitáciu – kardiopulmonálna dekompenzácia, nestabilná angina pectoris, nedostatočne liečená alebo malígna hypertenzia, dekompenzovaný diabetes mellitus, rentálna insuficiencia ťažkého stupňa, akútne tromboembolická choroba, závažné a recidivujúce krvácavé prejavy.
 11. Akútna tromboflebitída – stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odoznení.
 12. Akútne infekčné ochorenia.
 13. Zhubné nádory počas ich liečby, tiež s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby (MTS).
 14. Fajčenie.
 15. Syndróm závislosti na alkohole.
 16. Rehabilitačná liečba je kontraindikovaná u pacientov so záchytom enterobaktrérií (Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli,...) produkujúcich karbapenemázy (resp. rezistentných na karbapenémové ATB - meropenem, ertapenem - ak nebola vyšetrená produkcia karbapenemáz) - z dôvodu nariadenej izolácie pacienta počas jeho celého pobytu v zdravotníckom zariadení na základe Odborného usmernenia MZ SR č. 3828/2014 - SZ čl. IVb, pričom sa jedná o záchyt v akomkoľvek kultivačnom vyšetrení a bez ohľadu na to, či bakteriálny kmeň je možné ešte od pacienta laboratórne izolovať.

 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

foto: archív NRC

webygroup
ÚvodÚvodná stránka