Prechod na navigáciu Hlavné menu

Voľné pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

 Riaditeľka Národného rehabilitačného centra Kováčová vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca:


  • Primár lôžkového oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

 

Počet voľných pracovných miest:

1

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

b)odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, vítaná je aj špecializácia v odbore neurológia, interné lekárstvo, ortopédia, geriatria,

c) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná zdravotnícka prax.

Ďalšie požiadavky:

- morálna bezúhonnosť,

- minimálne 10 rokov praxe v príslušnom odbore,

- odborná prax v riadení a organizácii zdravotníctva v rozsahu najmenej 5 rokov,

- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.

Výhody:

- skúsenosť alebo aktívna účasť na projektoch, prípadne vedy a výskumu,

- znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania,

- osobný dotazník,

- profesijný štrukturovaný životopis,

- doklady o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenie o registrácii v Registri lekárov SLK,

- návrh koncepcie riadiacej práce primára rehabilitačného lôžkového oddelenia v podmienkach NRC Kováčová.

Základná mzda:

2 500, - € + príplatok za vedenie

Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní je do 21 dní od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národné rehabilitačné centrum

sekretariát riaditeľky

Sládkovičova 1

962 37 Kováčová

Uverejnené: 25. 10 2018


  • Námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť

 

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, ktoré nadväzuje na získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo,

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie alebo v odboroch vnútorného lekárstva, alebo v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,

c) odborná spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva alebo najmenej pätnásťročná odborná prax.

Ďalšie požiadavky:

- morálna bezúhonnosť,

- minimálne 10 rokov praxe v príslušnom odbore,

- odborná prax v riadení a organizácii ošetrovateľskej praxe min. na úrovni vedúca sestra v rozsahu najmenej 5 rokov,

- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.

Výhody:

- skúsenosť alebo aktívna účasť na projektoch ošetrovateľskej starostlivosti,

- znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

- prihláška do výberového konania,

- osobný dotazník,

- profesijný štrukturovaný životopis,

- doklady o dosiahnutom vzdelaní,

- výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

- potvrdenie o registrácii v Registri sestier SK SaPA,

- návrh koncepcie riadiacej práce námestníka ošetrovateľskej starostlivosti v podmienkach NRC Kováčová.

Základná mzda:

1 200,- € + príplatok za vedenie

Termín a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní je do 21 dní od uverejnenia výberového konania na adresu:

Národné rehabilitačné centrum

sekretariát riaditeľky

Sládkovičova 1

962 37 Kováčová

Uverejnené: 25. 10 2018


 Národné rehabilitačné centrum Kováčová prijme do pracovného pomeru:


  • Lekár

 

Počet voľných pracovných miest:

1

Kvalifikačné predpoklady:

v zmysle nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v doktorskom študijnom program v študijnom odbore všeobecné lekárstvo,

- vítaná je odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, prípadne v odbore neurológia, interné lekárstvo, geriatria.

Dĺžka praxe:

V prípade lekára bez odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností sa vyžaduje odborná zdravotnícka  prax v dĺžke  minimálne  5 rokov.

Základná mzda:

Lekár so špecializáciou 2.400,- €

Lekár bez špecializácie 1.200,- €

Termín nástupu:

ihneď


​​​​​​​

  • Ortopedický technik

 

Počet voľných pracovných miest:

1

Kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore Ortopedický technik

Termín nástupu:

ihneď

Základná mzda:

768 €


  • Sanitár

 

Počet voľných pracovných miest:

2

Kvalifikačné predpoklady:

stredné odborné vzdelanie v odbore Sanitár

Základná mzda:

576 €


  • Pomocný pracovník v zdravotníctve

 

Počet voľných pracovných miest spolu:

1

Kvalifikačné predpoklady:

stredné vzdelanie

Základná mzda:

480 €

Termín nástupu:

ihneď


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru posielajte na adresu:

 

NRC Kováčová

Personálne oddelenie

Sládkovičova 1

962 37 Kováčová

 

tel. kontakt: 045/5205239

e-mail: jancikova@nrckovacova.sk


 

dnes je: 19.11.2018

meniny má: Alžbeta

Za obsah zodpovedá
webmaster

foto: archív NRC

webygroup
ÚvodÚvodná stránka